Bio Resonantie Therapie


Wat is dat?
De Bicom Resonantie Therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patient.
Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde Moratherapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoekingen van prof. C Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de bioresonantietherapie.
In deze therapie wordt gewerkt met het Bicom-apparaat, dat speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patienten te verwerken tot individuele therapiesignalen.Het apparaat
Via verschillende elektrodes wordt de energetische informatie van een aangesloten persoon door kabels naar het apparaat geleid. Er wordt dus geen stroom van of naar het lichaam gevoerd. Door middel van een biologisch filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen.
De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven. De disharmonische (ongezonde) trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam.
Hierbij is het een groot voordeel dat het met behulp van het apparaat mogelijk is, om op eenvoudige wijze vast te stellen voor welke allergenen stoffen een intolerantie bestaat. Of welke belastingen er zijn. En kunnen dienovereenkomstig behandeld worden.
Therapie mogelijkheden
In het algemeen gesproken kunnen disharmonische frequenties vanuit ieder verstoord lichaams -onderdeel naar het apparaat geleid worden en dienovereenkomstig behandeld. Dit verklaart dat de bioresonantietherapie niet aan een enkel ziektebeeld gebonden is.
Bijzonder goed werkt deze methode bij o.a.
 • Allergieen en intoleranties.
 • Belasting door virussen/bacterien/schimmels
 • Belasting door parasieten en milieutoxines
 • Spijsverteringsklachten
 • Vermoeidheidklachten
 • Ontgiften
 • Etc.

  Uw medewerking
  De behandeling kan de afvoer van schadelijke stoffen op gang brengen. Het is van groot belang dat het lichaam deze schadelijke stoffen zo snel mogelijk weer kwijtraakt. Om dit te bevorderen is het belangrijk om in aansluiting op de behandeling mineraalarm water te drinken. Twee liter per dag is aan te bevelen en dit dient enige dagen volgehouden te worden. Naast veel water drinken kan een goed warm bad of een sauna (als uw algehele conditie dat toelaat) een positieve invloed hebben op de reiniging.
  Het gebruik van alcohol dient op z'n minst zes uur na de behandeling achterwege te blijven. Tijdens de behandeling kunnen eventueel druppels en/of huidolie door het apparaat aangemaakt worden. Deze bevatten dezelfde informatie als de gegeven behandeling en worden meegegeven om het behandelingseffect te versterken. De flesjes dienen iedere behandeling opnieuw meegenomen te worden.

  Bijwerkingen
  Gedurende de vijftien jaar dat de bioresonantietherapie wordt toegepast is geen enkele schadelijke bijwerking geconstateerd.
  Chronische klachten kunnen tijdens de behandeling in een acute toestand overgaan, hetgeen als een positief teken opgevat kan worden. Het lichaam geeft daarmee aan in staat te zijn langdurige klachten aan te pakken.

  Tenslotte
  Bioresonantie is een patientvriendelijke therapie, die pijnloos is en daarom ook voor kinderen een ideale behandelingsmethode vormt.
  ledereen reageert op geheel eigen wijze op de therapie, dientengevolge zal elke behandeling ook anders verlopen. Belangrijk is het feit dat het lichaam de mogelijkheid krijgt om de zelfgenezende kracht te activeren en daarmee zelf aan de basis van de klacht te werken