Inwijdingen


Reiki 1e graad

Met de inwijding op het niveau van de eerste graad word je door middel van een initiatie/afstemming weer met de Universele Levensenergie in verbinding gebracht. Je leert onder meer hoe je je handen zodanig bij jezelf en anderen kan opleggen zodat de Reiki optimaal kan stromen, zodat je op natuurlijke wijze vertrouwd raakt met de energie. Je leert werken met twee symbolen namelijk choku ray en het harth symbool

We leren erop vertrouwen dat de Reiki doet wat het moet doen en dat wij als Reiki kanaal slechts een schakeltje zijn van een groter geheel.

De inwijding beslaat 3 dagdelen. U ontvangt cursusmateriaal en als afsluiting u een certificaat. Tevens wordt er een herhalingsmorgen aangeboden die in gezamenlijk overleg wordt gepland

Kosten: Tera Mai Reiki I 150,- euro

Reiki 2e graad

Met de inwijding op het niveau van de tweede graad krijg je onderwijs in de toepassing en het werken met de andere Reiki symbolen. Door de tweede graad wordt het vermogen om Reiki door te geven enorm versterkt en wordt het werken met behulp van de symbolen op afstand verder uitgediept.

Je kunt de Reiki sturen naar een situatie, ruimte, ontmoeting, ervaring, mens, dier, plant, verleden, heden, toekomst, in het vertrouwen en de wetenschap dat Reiki en de ontvanger zelf het beste weten waarvoor de Reiki nodig is.

De inwijding beslaat 3 dagdelen, u ontvangt cursusmateriaal en als afsluiting ontvangt u een certificaat. Tevens wordt er een herhalingsmorgen aangeboden die in gezamenlijk overleg wordt gepland.

Kosten: Tera Mai Reiki II 295,- euro (Tera Mai Reiki I vereist)

Voor data betreffende inwijdingen kunt u kijken bij agenda.

Reiki 3e graad, Master

Over het algemeen is het gebruikelijk dat je een jaar met Reiki 2 gewerkt hebt alvorens je de stap naar Master zet. Wanneer je geen Tera Mai Reiki hebt is het noodzakelijk dat je eerst de herinitiatie in Tera Mai Reiki I en II ontvangt. Het is belangrijk om eerst vertrouwd te raken met deze versterkte energie en dat je leert werken met de aanvullende symbolen alvorens je de Master initiatie ontvangt.

Mochten over het Masterschap meer vragen zijn neem dan contact op.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven voor een initiatie dan kunt u contact met mij opnemen. Dit kan telefonisch of per mail.