Temperamentenleer


De temperamentenleer is gebaseerd op de vier temperamenten/elementen aarde, water,vuur en lucht. Deze verschillende temperamenten zijn verweven met allerlei gedragingen en karaktereigenschappen.Een goede verhouding tussen deze vier temperamenten bevordert een gezonde levenshouding, zowel lichamelijk als geestelijk.

Wat is jouw temperament? Hoe zijn deze vier krachten binnen jouw unieke persoonlijkheid verdeeld?Er kan sprake zijn van een gezond evenwicht, maar ook van disbalans.

Dit laatste kan ertoe bijdragen dat jij niet of onvoldoende in staat bent bepaalde kwaliteiten en talenten volledigtot hun recht te laten komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot klachten op velerlei gebied.

Met een gezichtsdiagnose wordt het geboortetemperament bepaald. Met een vragenlijst wordt een eventueel afwijkend huidig temperament vastgesteld. Hoewel iedereen alle temperamenten in zich heeft, is er altijd een temperament dat overheerst. Dit temperament kan versterkt worden en er kunnen bruggen geslagen worden tussen het geboortetemperament en het huidige temperament. Je krijgt aanwijzingen voor je voeding, hobby, beweging en sport, kleurgebruik, creativiteit en algemene tips voor het dagelijks leven

<< Klik hier om terug te gaan naar Therapieen