Bachbloesems


Wat zijn bloesemremedies?

Dit zijn zeer verfijnde en levendige extracten van de bloesems van bomen, planten en struiken.

In een bloesemremedie ligt de essentie van de boom, plant of struik met al haar eigenschappen, kenmerken en levenskracht energetisch besloten.

Een uitermate zachtaardige en zeer effectieve manier om in te zetten bij gemoedstoestanden waarbij je wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Dat kan zijn bij gebeurtenissen die invloed hebben op je functioneren, zoals (ernstige) lichamelijke klachten of veranderingen in je dagelijkse patroon - ziekte, overlijden, verhuizen, angsten enzovoorts. Maar ook in een persoonlijk groeiproces waarin je even uit je evenwicht bent, biedt de bloesemtherapie een welkome aanvulling.

Ik heb de bachbloesems op verschillende manieren geleerd. De bachbloesems gekoppeld aan het temperament en de 7 groepen. Tevens ook de methode volgens Dietmar Kramer (zie volgende therapie). De combinatie van de 2 verschillende invalshoeken maakt het tot een sterk geheel.

Dietmar Kramer

Dr. Edward Bach heeft zijn werk niet verder kunnen verfijnen. Wie dat wel deed en nog steeds doet is Dietmar Kramer, een Duits Heilpraktiker. Hij heeft de geneeswijze van Dr. Bach verder uitgediept.

De methode van Dietmar Kramer werkt anders.

Dr. Bach heeft zijn 38 zielsconcepten ingedeeld in 7 groepen. Iedere groep vertegenwoordigt het fundamentele conflict dat ons belemmert ons ware zelf te zijn. Dit zijn de 7 groepen volgens Bach:

 • Angst;
 • Onzekerheid;
 • Onvoldoende belangstelling voor de bestaande situatie;
 • Eenzaamheid;
 • Overgevoeligheid voor ideeen en invloeden;
 • Moedeloosheid en wanhoop;
 • Overdreven zorg voor welzijn van anderen.

  Dietmar Kramer heeft een nieuwe indeling van 2 groepen gemaakt, respectievelijk uitwendige en inwendige bloesems.

 • Uitwendige bloesems omvatten de negatieve zielsconcepten, die ten gevolge van uitwendige invloeden of als reactie op uitwendige invloeden zijn ontstaan.

 • Inwendige bloesems laten zich in twaalf groepen indelen.


  Binnen een groep bestaat telkens een communicatiebloesem, een compensatie- bloesem en een decompensatiebloesem. Aan de twaalf groepen (sporen) ligt gezamenlijk een basisbloem ten grondslag.

  Tevens door rekening te houden met de onderlinge relatie tussen bloesems is te bepalen welke de oppervlakkige en welke de diepere oorzaak bestrijkt.

  Zijn de feitelijk klachten (symptomen) weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve gewoontes tot de bestaande klachten hebben geleid.

  Bij een diagnose volgens de huidzones, wordt er op de volgende manier gewerkt.

  Bij elk bloesemmiddel horen zones op de huid, te vergelijken met voetreflexzones.

  Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op die veelal gepaard gaan met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kan men, op grond van de plaats op de huid, de juiste bloesem inzetten. Bij toepassingen op de huid, van de desbetreffende bloesemdruppels op de ontregelde zones kunnen we het effect van de bloesems vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen aanmerkelijk sneller dan bij alleen inname van druppels, lichamelijk klachten kunnen hierdoor ook mogelijk sneller verdwijnen.

  << Klik hier om terug te gaan naar Therapieen