Werkwijze

Om u inzicht te geven in de werkwijze, bied ik u de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend een intakegesprek met mij te doen (ca. 20 minuten). Daarna kunt u beslissen of u met de therapie wil starten.

Indien u beslist met de therapie te starten, dan stuur ik u een uitgebreid anamneseformulier op. Dit zullen we in het eerste gesprek samen doornemen. Vanuit dat anamneseformulier wordt het behandelplan opgestart.


Tijdens mijn werk stem ik mij af op u persoonlijk. Met de biotensor test ik waar uw lichaam en geest in onbelans zijn. Door mijn kennis van verschillende therapieen , intuitie en innerlijke wijsheid ben ik in staat om u te begeleiden uw zelfgenezend vermogen aan te spreken, op weg naar herstel.

Als Natuurgeneeskundige, werk ik volgens de 5 natuurgerichte pincipes. Deze zijn:

1. De basis van het leven is energie

De mens bestaat uit energie en uit 5 lichamen. Deze lichamen zijn: fysiek, emotioneel, mentaal esoterisch en astraal. Als een van deze velden verstoord is, wordt de mens ziek.

Deze energievelden balanceer en zuiver ik met behulp van Reiki, Reconnective healing en Zdenko Domancic methode. Als ondersteunende middelen zet ik bachbloesems en spagerische essences in.

Deze combinatie zorgt ervoor dat er inzicht komt in ontstane blokkades en dat de energie weer beter door het lichaam kan stromen, zodat de onderliggende klacht aangepakt wordt. In een consult stem ik af op de energie van de persoon. De eerste vraag die ik mezelf stel, is wat heeft de eerste prioriteit die bij deze persoon behandeld/ begeleid moet worden. Vanuit dat gegeven sla ik samen met de client een bepaalde weg in. Een heldere anamnese is hierbij van belang.

2. Prikkeloverdracht

Aan het herstel van communicatiesystemen van de zenuwbanen en hun functie richting alle lichaamsdelen, werk ik niet alleen met behulp van energieoverdracht zoals genoemd onder punt 1, maar zet ik tevens fythotherapie of spagerische essences in om de onderlinge organen optimaal met elkaar te laten functioneren.

Op geestelijk niveau werk ik met de temperamentenleer en EFT, zodat oude overtuigingen kunnen worden losgelaten en de persoon met behulp van oefeningen en gesprekken weer bij zijn eigen ik komt.

3. Drainage.

Onze cultuur is van dien aard dat we onszelf, zowel in geestelijke/ energetische als lichamelijke vorm overbelasten.

Met behulp van fythotherapie en spagerische essences werk ik eerst aan een algehele ontgifting van het lichaam en vervolgens aan een specifieke ontgifting. Tevens zet ik gezonde voeding in om dit proces te ondersteunen.

Is er een energetisch lek, dan spoor ik dat op en dicht ik het d.m.v. healingen. Als ondersteuning van dit proces kan ik Schusslercelzouten, bachbloesems en spagerische essences inzetten. Tevens geef ik je ondersteunende afschermoefeningen.

4. Voeding.

Zowel geestelijke als lichamelijke voeding is belangrijk. De zuur-baseverhouding moet in balans zijn. Verder wordt de voeding specifiek ingezet bij bepaalde ziektebeelden en aangepast aan het temperament en de bloedgroep.

Door het gebruik van de biotensor spoor ik allergieen en tekorten op. Deze kunnen dan in de vorm van Schusslercelzouten en voedingssupplementen worden opgeheven.

5. De psyche en het onbewuste ziekmakende levenspatroon.

De temperamentenleer is een ondersteunende manier om de client bewust te maken van waarom hij/zij ziek is geworden.

Door oefeningen mee te geven komt hij/zij dichter bij zijn/haar eigen constitutie.

De combinatie van therapievormen die ik inzet, brengt de onderliggende oorzaken van ziektes in kaart. Vervolgens kan ik ondersteuning bieden op de weg naar herstel en de client leren zijn zelfgenezend vermogen aan te spreken. De kracht van gedachte heeft hier veel invloed op.